Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel. İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel. Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel.

Hz. Mevlana


18 Haziran 2018 Lisân-ı hâl / لِسَانِ حَالْ
1 Ağustos 2017 Sema'zen Kıyafetleri