Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var.

Hz. Mevlana


1 Ağustos 2017 Sema'zen Kıyafetleri
31 Temmuz 2017 Sema' ve Sema'zen